h.mindbodygroups

 


Picture
החברה הישראלית, שמתמודדת מאז הקמתה עם חיים בצילם של איומים קיומיים מתמודדת מזה כשני עשורים גם עם פערים הולכים ומתרחבים מבחינה כלכלית וחברתית. מכלול פרמטרים אלו משפיעה לרעה על תחושת החוסן האישי של כל אחד מתושביה. וביטוי מובהק לכך נמצא באלימות ההולכת וגוברת במשפחה, בעבודה, בכבישים, במקומות הבילוי ובבתי הספר.

משרתי ציבור: מורים ויועצים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, רופאים, אחיות, שוטרים ואנשי הבטחון הפוגשים את האזרח באופן יומיומי, מתמודדים עם עומסי יתר של פונים מתוסכלים, לחצי זמן וקושי לתת מענה הולםבשל הגבלות תקציביות. 

לאור כל זאת ניתן להבין כמה זקוק משרת הציבור לתמיכה ולמערכת של כלים להפחתת לחצים ומתחים שישמשו אותם בחייהם האישיים ובמפגש היומיומי עם האזרחים לצד הצורך בכלים שיעילותם מוכחת ופשוטים ליישום אצל אוכלוסיית הקליינטים שלהם.

מרכז הכשרה במיומנויות גוף ונפש הוקם במטרה לסייע למשרתי ציבור בפיתוח חוסן אישי ולאפשר לו לתת שרות טוב יותר לציבור. המטרה היא להעניק להם כלי טיפול, ושיח כדי לפגוש את האזרח באופן  אמפטי וענייני
.